Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακλήσεις, εγκρίσεις και ολίγα πρόστιμα

Με μερικές ανακλήσεις, μικρά πρόστιμα και εγκρίσεις ενημερωτικών δελτίων εταιρειών έληξε η σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε σήμερα:- Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Hellas on Line ΑΕγια την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω απορρόφησης του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών της "Vodafone- Παναφόν

ΑΕΕΤ" και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ.- Το περιεχόμενο του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας "Vell International Group ΑΕΕΗΣ" για τη δημόσια προσφορά ομολογιακού δανείου, μη διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ.- Tο αίτημα της ΓΣ των μετόχων της εταιρeίας "ΔΡΑΞ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ" για ανάκληση της άδειας παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων.Επίσης χορήγησε άδεια στην ετα
Keywords
Τυχαία Θέματα