Ελληνική Τράπεζα: Μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων ως εξής:Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,75% σε 6,55%Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (Β.Ε.Σ.) από 5,25% σε 5,05%Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,25% σε 6,05%Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,25% σε 15,05%Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/07/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα