ΕΕΤΤ: Υιοθέτηση του νέου Σχεδίου Μέτρων για τις Χονδρικές Αγορές Φυσικής Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου Σταθερής Θέσης, και Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Στην υιοθέτηση των νέων Σχεδίων Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές αγορές που εξυπηρετούν τη λιανική αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο προέβη με απόφασή της η ολομέλεια της ΕΕΤΤ.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω σχέδια μέτρων αφορούν τις χονδρικές αγορές φυσικής πρόσβασης σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβανομένης της πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης - Αγορά 4) και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης

ή αλλιώς ΧΕΠ (Αγορά 5). Σημειώνεται ότι τα νέα σχέδια μέτρων εγκρίθηκαν από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη σχετική κοινοποίηση στην οποία προέβη η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.Σύμφωνα με την ανάλυση των εν λόγω αγορών, η ΕΕΤΤ ορίζει τον ΟΤΕ ως έχοντα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και στις δύο ανωτέρω αγορές. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να υπόκειται στις υποχρεώσεις που του είχαν επιβληθεί και στον προηγούμενο κύκλο ανάλυσης αγορών. Οι υποχρεώσεις αυτές διευρύνονται και επεκτείνονται στο 2ο κύκλο ανάλυσης προς όφελος
Keywords
Τυχαία Θέματα