Εδραση - Χ. Ψαλλίδας: Τρεις νέες συμβάσεις

Την υπογραφή τριών νέων συμβάσεων για έργα ειδικών θεμελιώσεων στην Ρουμανία από την κατά 100% θυγατρική της Edrasis Construct Grup, συνολικού προϋπολογισμού 2.770.000 ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία Εδραση - Χ. Ψαλλίδας. Αναλυτικότερα η εταιρεία ανέλαβε τα εξής νέα έργα:

1. Εργασίες θεμελίωσης με πασσάλους ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στην πόλη Turceni. Εργοδότης: Synergy (Τουρκία).

2. Εργασίες αντιστήριξης, εκσκαφής και κατασκευής υπογείων και ανωδομής σε κτίριο γραφείων στο Βουκουρέστι. Εργοδότης : MM Investment (Ρουμανία).

3. Εργασίες βελτίωσης εδάφους για την κατασκευή της νέας περιφερειακής οδού της πόλης Constanta. Εργοδότης: H Κοινοπραξία των εταιρειών FCC Ισπανίας / ASTALDI Ιταλίας.

Keywords
Τυχαία Θέματα