ΔΕΗ: Οι τρεις νέοι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι

Την πλήρωση των τριών θέσεων αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.Ο κ. Απ. Μπαράτσης ορίζεται αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των γενικών διευθύνσεων ορυχείων, παραγωγής και εμπορίας.Ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Ν. Χατζηαργυρίου ορίζεται αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των γενικών διευθύνσεων διανομής και μεταφοράς, του διαχειριστή του δικτύου των νησιών και του

κέντρου δοκιμών, ερευνών και προτύπων.Η κυρία Ουρανία Αικατερινάρη ορίζεται αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των γενικών διευθύνσεων οικονομικών υπηρεσιών, ανθρωπίνων πόρων και οργάνωσης, επιτελικών υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθ. Ζερβός, αναφερόμενος στον ορισμό των νέων αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων, δήλωσε: "...εχουμε μπροστά μας το στρατηγικό και επιχειρη
Keywords
Τυχαία Θέματα