ΔΕΗ: Κατέθεσε προσφορά με την GoldenEnergy One Holdings Ltd σε διαγωνισμό στο Μαυροβούνιο Μαυροβούνιο

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει πως την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009, σε κοινοπραξία με την GoldenEnergy One Holdings Ltd - εταιρεία του ομίλου Ρέστη, ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάθεσης της προσφοράς της κοινοπραξίας στο διαγωνισμό που διενεργεί η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την απόκτηση, μέσω της αγοραπωλησίας μετοχών και συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έως ποσοστού 45% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Electroprivreda Crne Gore AD Niksic (EPCG).Η εταιρεία EPCG είναι η καθετοποιημένη ηλεκτρική εταιρεία του Μαυροβουνίου στον τομέα παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας έχουν εγκατεστημένη ισχύ 868 MW (658 MW υδροηλεκτρικοί και 210 ΜW θερμικοί) και ετήσια καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2.045 GWh, τροφοδοτώντας με ρεύμα 322,5 χιλ. πελάτες.
Keywords
Τυχαία Θέματα