ΔΕΗ: Ενέκρινε Συνυποσχετικό για διαιτησία στη διαφορά με την Αλουμίνιον

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, ενέκρινε Συνυποσχετικό για την παραπομπή σε διαιτησία της μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον ΑΕ διαφοράς, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της υπουργικής απόφασης του Δεκεμβρίου 2007, που αφορούσε τη διαμόρφωση του τιμολογίου πελατών υψηλής τάσης.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ να υπογράψει εκ μέρους της εταιρίας το σχετικό Συνυποσχετικό, εφόσον η Αλουμίνιον καταβάλλει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή της προς τη ΔΕΗ για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μηνός Μαΐου 2009, κατά τον τρόπο που εξόφλησε τις αντίστοιχες οφειλές της των προηγουμένων μηνών.
Keywords
Τυχαία Θέματα