Χαλκόρ: Ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ από Alpha Bank

Σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3.083.200 ευρώ με την Alpha Bank υπέγραψε η Χαλκόρ. Το δάνειο είναι 4ετούς διάρκειας με επιτόκιο euribor + spread. Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στα πλαίσια του ν.3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 δυνάμει της από 26/6/2008 αποφάσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 25/5/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΛΚΟΡ. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη επένδυσης του ν.3299/2004.
Keywords
Τυχαία Θέματα