Μπήτρος Συμμετοχική: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών Μπήτρος (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω τις κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ κατά ποσοστό 35,96%) και Θώραξ Αντισεισμική ΑΕ (100% θυγατρική), με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη εταιρεία, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 5603/31.12.2009 Απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η παραπάνω γκριτική απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 5603/31.12.2009 και 5602/31.12.2009 Ανακοινώσεις.

Γίνεται μνεία ότι με την με αρ. 5602/31.12.2009 Ανακοίνωση διαγράφηκε από τα Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απορροφώμενη εταιρεία Θώραξ Αντισεισμική ΑΕ.

Keywords
Τυχαία Θέματα