Μπήτρος: Συγχώνευση θυγατρικών

Οι 100% θυγατρικές εταιρείες της Μπήτρος Συμμετοχική, Μπήτρος Μεταλλουργική και No Limits Πληροφορική αποφάσισαν την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευση δι απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου 2009. Οι διαδικασίες της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τρίτο τρίμηνο του 2009. Η συγχώνευση των παραπάνω θυγατρικών εταιριών δεν θα έχει καμία επίπτωση στη περιουσιακή διάθρωση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς οι θυγατρικές εταιρίες ήδη ενοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα