ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής στο εννεάμηνο

Αύξηση της παραγωγής της πέτυχε η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Η συνολική παραγωγή των ασφαλίστρων της εταιρείας σημείωσε αύξηση κατά 9,6% φθάνοντας τα 156 εκατ. ευρώ έναντι 143,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στις Γενικές ασφαλίσεις η αύξηση ανήλθε στα 14,8% ενώ στις ασφαλίσεις Ζωής τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα εμφανίζουν μείωση κατά 1%. Στις ασφαλίσεις Ζωής επήλθε βελτίωση έναντι του Α' εξαμήνου 2009 κατά 2,2%.

Οι λήξεις και εξαγορές συμβολαίων λόγω ωρίμανσης αντισταθμίζονται με την νέα παραγωγή που εμφανίζει ανοδικούς ρυθμούς.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να βελτιώνεται με αποτέλεσμα να επηρεάσει θετικά και την καθαρή θέση της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2009.

Θετικά αναμένονται επίσης να είναι και τα αποτελέσματα κατά την αναφερόμενη περίοδο.

Keywords
Τυχαία Θέματα