Αλφα Γκρίσιν: Ολοκλήρωση συγχώνευσης με απορρόφηση της «Αλφα Γκρίσιν Υπηρεσιών Διοίκησης & Χρηματοοικονομικών»

Εγκρίθηκε, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας «Αλφα Γκρίσιν Υπηρεσιών Διοίκησης & Χρηματοοικονομικών από την Αλφα Γκρίσιν».Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας 100% θυγατρικής, δεν υφίσταται θέμα έκδοσης νέων μετοχών ή σχέσης ανταλλαγής μετοχών.Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Αλφα Γκρίσιν δεν μεταβλήθηκε και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 6.703.500 ευρώ και διαιρείται σε 11.172.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα