Άλφα Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε όσους θα είναι κάτοχοι μεριδίων την 30.6.2009 αποφάσισε να προβεί η Άλφα Αsset Management. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου και η αξία ανά μερίδιο, θα προσδιοριστούν με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως της 30.6.2009. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 1.7.2009, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με μειωμένη τιμή κατά το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου
και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου. Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 6.7.2009.Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών. Τα νέα μερίδια, θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 7.7.2009, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από την 9.7.2009 θα ξεκινήσει η κατ
Keywords
Τυχαία Θέματα