Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ενίσχυση των ΜμΕ στο μικροσκόπιο των ελεγκτών

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δρομολόγησε νέο έλεγχο, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον η χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τις βοηθά να καταστούν ανταγωνιστικότερες και ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Keywords
Τυχαία Θέματα