Έξι θέσεις εργασίας στον Δήμο Πεντέλης

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι εργαζομένων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ανακοίνωσε ο Δήμος Πεντέλης.

Οι προσλήψεις, διάρκειας έως 2 μηνών, αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΔΕ29 Οδηγών (με άδεια διπλώματος Γ ́κατηγορίας, πιστοποιητικό ΠΕΙ): 3 εργαζόμενοι: ΥΕ 16 Εργατών: 3 εργαζόμενοι.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Η ανακοίνωσηDownload

The post Έξι θέσεις εργασίας στον Δήμο Πεντέλης appeared first on Ενυπόγραφα.

Keywords
Τυχαία Θέματα