Το Μεγάλο Δώρο του Θεού στον Κόσμο

Ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν ὁ εὐσεβής λαός μας ἑορτάζει μέ μεγάλη εὐφροσύνη καί ὀνομάζει Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, μᾶς παραθέτει πλούσια πνευματική τράπεζα ἁγιοπνευματικῆς θεολογίας, πού ἀφορᾶ ὄχι μόνο στό πνευματέμφορο πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, ἀλλά καί στήν δική μας ζωή. Τό γεγονός δέ ὅτι ὁ θάνατος τῆς Παναγίας εἶναι «παλινζωΐας μυστήριον» ἐπιβεβαιώνει τήν ἐπιθυμία τοῦ πληρώματος νά ἁρδεύσει ἀπό τόν Ζωοδόχο Τάφο τῆς Θεομήτορος ὡς ἀπό πηγή νάματα ζωῆς ἀθανάτου.

Το άρθρο Το Μεγάλο Δώρο του Θεού στον Κόσμο εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα