Ρήματα ζωής αιωνίου! Πολύτιμοι μαργαρίται του εκ Τραπεζούντος αοιδίμου Προηγουμένου Μαξίμου Ιβηρίτου του Πνευματικού

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΙΒΗΡΙΤΗΣ: Η Αγία Γραφή μας λέγει, ότι «… ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω εμπόρω ζητούντι καλούς μαργαρίτας ος ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθών πέπρακε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν» [= Είναι ομοία λέγει η ανυπολόγιστος αξία της βασιλείας των ουρανών προς άνθρωπον έμπορον, όστις ζητεί να αγοράση καλά και πολύτιμα μαργαριτάρια.

Το άρθρο Ρήματα ζωής αιωνίου! Πολύτιμοι μαργαρίται του εκ Τραπεζούντος αοιδίμου Προηγουμένου Μαξίμου Ιβηρίτου του Πνευματικού εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα