Οι Μητροπολίτες της Θράκης για την ίδρυση νέας Νομικής Σχολής

Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Θράκης ἔχοντες τήν ποιμαντική εὐθύνη ἔναντι τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας νά φυλάσσουμε τόν τόπο αὐτό, μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦν ἀντίστοιχους χειρισμούς, ἀλλά καί ὡς ἐνεργοί πολίτες παρακολουθοῦμε μέ ἀνησυχία τά τεκταινόμενα καί τίς ἀποφάσεις στό νευραλγικό χῶρο τῆς Παιδείας.

Το άρθρο Οι Μητροπολίτες της Θράκης για την ίδρυση νέας Νομικής Σχολής εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα