Κυριακή της Oρθοδοξίας: Η απόλυτη αξία της εκκλησιαστικής Παραδόσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι οί θεόσοφοι Πατέρες της ‘Εκκλησίας μας όρισαν νά έορτάζεται ώς Κυριακή της ‘Ορθοδοξίας ή Κυριακή έκείνη κατά τήν οποία «άνάμνησιν ποιούμεθα της άναστηλώσεως των άγίων και σεπτών εικόνων», ή όποία έλαβε χώρα τό 843 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη, έπί αύτοκρατόρων Μιχαήλ και της μητρός του Θεοδώρας.

Το άρθρο Κυριακή της Oρθοδοξίας: Η απόλυτη αξία της εκκλησιαστικής Παραδόσεως εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα