ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ SMS: Νέα μέτρα στην απαγόρευση κυκλοφορίας- 13030

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους.

Το άρθρο ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ SMS: Νέα μέτρα στην απαγόρευση κυκλοφορίας- 13030 εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Αναζητήσεις
, 13030 κωδικοι
Τυχαία Θέματα