Εορταστικό ωράριο στις Πληρωμές: Κυριακή ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαγαζιά ανοιχτά στις Συντάξεις Ιανουαρίου

Οι ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούνται κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο για όσο χρονικό διάστημα πιστοποιούνται, ως άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στο οποίο περιλαμβάνεται και η τυχόν προσαύξηση σύμφωνα με την παρ. 2, εφόσον έχουν διακόψει με οποιονδήποτε τρόπο την υπακτέα στην ασφάλιση εργασία, απασχόληση ή ιδιότητά τους και έχουν πραγματοποιήσει σε κλάδο κύριας ασφάλισης.

Το άρθρο Εορταστικό ωράριο στις Πληρωμές: Κυριακή ΟΠΕΚΕΠΕ – Μαγαζιά ανοιχτά στις Συντάξεις Ιανουαρίου εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα