Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 155 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια». Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με […]

The post Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 155 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων appeared first on Δυτικές ματιές.

Keywords
Τυχαία Θέματα