Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιλίου

Αναλυτικότερα: Ανδριάνα Αλεβίζου, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών στην οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου, εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), έλεγχος της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων, υπογραφή πάσης […]

The post Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιλίου appeared first on Δυτικές ματιές.

Keywords
Τυχαία Θέματα