Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης... Διαβάζετε το άρθρο Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Keywords
Τυχαία Θέματα