Θετικό το EBITDA της Τεχνικής Ολυμπιακής. Τα καθαρά κέρδη;

16:49 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA του πρώτου τριμήνου 2009 της Τεχνικής Ολυμπιακής ανήλθαν σε κέρδη ύψους ευρώ 2,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,37 εκατ. το 2008, ενώ τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 252 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 2,65 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 και τα αντίστοιχα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε κέρδη ευρώ 794 χιλ. έναντι ζημιών ύψους ευρώ 4,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Keywords
Τυχαία Θέματα