Στο 5,215% το ποσοστό ιδίων μετοχών της Λούλης

Σε 5,215% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει η Μύλοι Λούλης. Αναλυτικότερα, στις 16.10.2009 αγοράστηκαν 2.110 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,78 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 3.759 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Διεθνής ΑΧΕΠΕΥ. Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 866.956 ίδιες μετοχές (5,215% του συνόλου των 16.622.832 κοινών ονομαστικών μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα