Στις 30/6 η τακτική ΓΣ της Περσευς

18:27 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Ζευγολατιό, θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Περσεύς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα