Στις 26/6 η ετήσια τακτική γ.σ. της Εικόνα - Ήχος

14:35 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στις 26/6 θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γ.σ. των μετόχων της Εικόνα Ήχος. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
Keywords
Τυχαία Θέματα