Στις 24/6 η γενική συνέλευση της Γενικής Τράπεζας

14:35 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της γενικής τράπεζας καλεί τους μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Αίθουσα Ολυμπία για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα