Στις 22/6 η γενική συνέλευση της Euroline

14:35 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Euroline καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα