Στα κέρδη του 2005 επιστρέφουν οι τράπεζες το 2009

08:26 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η διεθνής κρίση με τις συνεπακόλουθες παρενέργειες της έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τα κέρδη των τραπεζών σε σχέση τουλάχιστον με τα προσδοκόμενα και ουσιαστικά οι 8 μεγαλύτερες τράπεζες το 2009 θα επιτύχουν τα αντίστοιχα κέρδη που είχαν εμφανίσει το 2005 δηλαδή 4 χρόνια πίσω. Με βάση ενδείξεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα υπάρξει αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια οι 8 μεγαλύτερες τράπεζες θα εμφανίσουν στην χρήση 2009 κέρδη που θα κινηθούν μεταξύ 2 και 2,5 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες τράπεζες είχαν εμφανίσει το 2005 κέρδη 2,3 δις ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα