Στα δικαστήρια θυγατρική της Ιατρικό Αθηνών με το Δημόσιο

Προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 9ης Νοεμβρίου, η συζήτηση ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αγωγής της θυγατρικής εταιρείας της Ιατρικό Αθηνών Eurosite Υπηρεσίες Υγείας κατά του ελληνικού Δημοσίου, λόγω της αντισυνταγματικής, παράνομης αυθαίρετης καταχρηστικής κλπ εκ των υστέρων νομοθετικής μεταβολής των όρων δόμησης στην Παιανία, με συνέπεια την αδυναμία περαιτέρω αξιοποίησης της εν λόγω οικοπεδικής της έκτασης αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση.
Keywords
Τυχαία Θέματα