Στα 0,00426 ευρώ το μέρισμα της Centric για το 2008

Στα 0,00426 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε το μέρισμα της εταιρείας Centric, για την εταιρική χρήση 2008, μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Keywords
Τυχαία Θέματα