Σύσταση επιτροπής για τη διαπραγμάτευση του έργου αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

17:56 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με την τοπική κοινωνία του Έβρου, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση μαζί με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, για τη σύσταση Επιτροπής, η οποία θα υποβοηθά τα αρμόδια Υπουργεία στην προετοιμασία της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Με την εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Έβρου, η εκπροσώπηση των κατοίκων του Νομού, οι ομάδες εργασίας και τα ποσά της οικονομικής της ενίσχυσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα