Σφακιανάκης: Πρόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου

12:11 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Σφακιανάκης προτίθεται να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς ανοικτής διαδικασίας του Υπουργείου Εσωτερικών / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής / Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα 2ο Προμηθειών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με αγορά των ειδών, ως παρακάτω:
Keywords
Τυχαία Θέματα