Σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 500 εκατ προχωράει η Eurobank

Στην έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μέχρι ποσού 500 εκατ ευρώ, προχωράει η Eurobank. Η διάθεση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε εταιρεία ειδικού σκοπού, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, είναι απαραίτητη προκειμένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση υβριδικών τίτλων οποίοι θα προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαιά (Tier I capital) της Τράπεζας, η δε έκδοση των τίτλων αυτών είναι προς όφελος της τράπεζας καθώς οι τίτλοι αυτοί θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή της επάρκεια.
Keywords
Τυχαία Θέματα