Σε αμκ 152,3 εκατ ευρώ στην τιμή των 1,4 ευρώ προχωράει η Attica bank

14:05 3/7/2009 - Πηγή: Reporter
Σε αύξηση κεφαλαίου κατά 152,373 εκατ ευρώ με τιμή διάθεσης 1,40 ευρώ θα προχωρήσει η Attica bank με την έκδοση 8 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές επιβεβαιώνοντας πλήρως το «Reporter». Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», στη συνεδρίασή του στις 3 Ιουλίου , αποφάσισε να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κατόχων Κοινών Μετοχών της 8 Ιουλίου , την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά 152.373.245 ευρώ με την έκδοση 108.838.032 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής τιμής 0,35 ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,40 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα