Πώληση ακινήτου έναντι 1,75 εκατ. ευρώ από Eurobank Properties

02:37 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προχώρησε σε πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της, στην οδό Υμηττού 62 & Κόνωνος στο Παγκράτι. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι, συνολικής επιφανείας 548τμ. Το τίμημα της αγοραπωλησίας ανήλθε σε 1.750.000 ευρώ. Η εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου την 31η/03/2009 ήταν 1.371.887 ευρώ. Από την πώληση αυτή η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ πραγματοποίησε κέρδος ύψους 1.631.640 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 1.253.527 ευρώ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της εταιρείας, μέσω της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία, και το ποσό των 378.113 ευρώ θα εμφανισθεί στα αποτελέσματα του β' τριμήνου του 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα