Πειραιώς Financial Holdings: Στο 18,62% το ποσοστό του Τζον Πόλσον

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε σήμερα (12/5) ότι ο Τζον Πόλσον κατέχει έμμεσα μέσω της Paulson & Co. Inc. 232.758.919 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 18,62%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 10.05.2021 ληφθείσας

σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 07.05.2021 μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc. 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Σε δεύτερη ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε ότι κατόπιν της από 10.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης της «Paulson & Co. Inc.», η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 07.05.2021 μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Τράπεζα Πειραιώς Τζον ΠόλσονPAULSON & CO INC
Keywords
Τυχαία Θέματα