Ομόλογο Intralot: Ξεπέρασαν τα €200 εκατ. οι προσφορές- Η κατανομή

Υπερκάλυψη κατά 1,55 φορές σημειώθηκε στην έκδοση του retail bond της Intralot, ύψους 130 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές υπερέβησαν τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο «κλείδωσε» στο κατώτερο εύρος της απόδοσης (είχε οριστεί μεταξύ 6% και 6,4%).

Η ανακοίνωση της Intralot και των κύριων αναδόχων, με τις λεπτομέρειες της έκδοσης, έχει ως εξής:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (εφεξής «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Έκδοση»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.02.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

#Intralot_Inc #εταιρικό_ομολογο
Keywords
Αναζητήσεις
omologo-intralot-xeperasan-ta-200-ekat-oi-prosfores--i-katanomi.htm
Τυχαία Θέματα