Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Μύλοι Λούλη

Στις 15/06/2009 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μύλοι Λούλη. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 62,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 10.435.203 μετοχές και 10.435.203 ψήφους:
Keywords
Τυχαία Θέματα