Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Γενικής Τράπεζας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γενικής Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 24 Ιουνίου 2009 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 28 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 66.057.631 μετοχές, επί συνόλου 110.937.084, ήτοι ποσοστό 59,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε τα εξής:
Keywords
Τυχαία Θέματα