Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία

14:11 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Πραγματοποιήθηκε στις 30/6/09 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ. Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Τυχαία Θέματα