Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ΣΙΔΜΑ

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 16 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν 20 μέτοχοι με ποσοστό 76,345 % του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο στο σύνολό του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ:
Keywords
Τυχαία Θέματα