Νέα οργανωτική διάρθρωση από την Τράπεζα Κύπρου

Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου με στόχο την επίτευξη περαιτέρω συνεργιών μεταξύ των διαφόρων μονάδων του Συγκροτήματος, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική επέκτασή του στις νέες αγορές (Ρωσίας, Ρουμανίας και Ουκρανίας) και ενόψει της επικείμενης αφυπηρέτησης του κ. Αντώνη Τζιακούρη, Γενικού Διευθυντή Διεθνών Εργασιών και Διοικητικών Υπηρεσιών Συγκροτήματος, το Συγκρότημα ανακοινώνει τη νέα ανώτατη οργανική διάρθρωσή του.
Keywords
Τυχαία Θέματα