Νέα έργα για την Έδραση Ψαλλίδας

15:43 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Την εκτέλεση τεσσάρων έργων με γεωτεχνικό αντικείμενο που το συνολικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 1.997 κατ. Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανέλαβε η Έδραση Ψαλλίδας. Παράλληλα η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία EDRASIS CONSTRUCT GRUP Srl υπέγραψε στη Ρουμανία δύο νέες συμβάσεις για έργα Ειδικών θεμελιώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2.200 εκατ. ευρώ. Τα υπό εκτέλεση έργα στην Ελλάδα είναι :
Keywords
Τυχαία Θέματα