Μυτιληναίος: Εναρξη λειτουργίας 2ης φιλτρόπρεσας στο εργοστάσιο της 'Αλουμίνιον της Ελλάδος'

Ο ομιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας της 2ης φιλτρόπρεσας στο εργοστάσιο της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», η οποία θα συμβάλει δραστικά στην εξάλειψη της απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη στον Κορινθιακό, σε συμφωνία με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εταιρείας. Από το 2006 εγκαταστάθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία ειδική φιλτρόπρεσα, η πρώτη σε ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής αλουμίνας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και η δεύτερη φιλτρόπρεσα με σημαντικά άμεσα οφέλη.
Keywords
Τυχαία Θέματα