Μινωικές Γραμμές: Αγορά 1.500 μετοχών από Grimaldi Compagnia

Σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 4.951,95 ευρώ προέβη στις 17/07/2009 η εταιρεία Grimaldi Compagnia Di Navigazione, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi.
Keywords
Τυχαία Θέματα