Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων και δεύτερης Ευκαιρίας Επιχειρηματιών

Πρόγραμμα που στόχο έχει τη διαμόρφωση μηχανισμών «δεύτερης ευκαιρίας» στις επιχειρήσεις θα τρέξει Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ /ΓΣΕΒΕΕ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME και συμμετέχουν δεκαπέντε φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κερδοσκοπικοί φορείς), από επτά χώρες (ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ). Στόχος των δράσεων αυτών είναι η προώθηση γρήγορων διαδικασιών για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία τους αλλά και να υποστηρίζονται οι επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν για να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη σοφία της εμπειρίαςΜηχανισμόςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Keywords
Τυχαία Θέματα