Μηχανική: Αγορές μετοχών από Π. και Μ. Εμφιετζόγλου

Σε αγορές μετοχών της εταιρείας Μηχανική προέβησαν ο Π. και η Μ. Εμφιετζόγλου. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου προέβη την 13η Ιουλίου 2009 σε αγορά 5.500 μετοχών αξίας 8.395 ευρώ. Παράλληλα η Μ. Εμφιετζόγλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, προέβη την 13η Ιουλίου σε αγορά 1.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 1.185 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα